Tulevikuehitised vajavad EPD keskkonnamärgist

23.08.2016

Jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid on olnud pikka aega tähelepanu keskmes kuid peaasjalikult on rõhutatud lihtsalt selle vajalikkust. Nüüd tuleb astuda samm edasi ja asuda seda ka mõõtma, kirjutab ASSA ABLOY Group EMEA jätkusuutlikkuse valdkonna juht Charles Robison.

Ehitus on keeruline ja mitmetahuline tegevus, mille erinevad etapid ja tegevused mõjutavad ettevõtmise säästlikkust  alustades energia efektiivsest kasutamisest, kasutatavatest materjalidest, vee kasutusest kuni jäätmete ja saasteni. Samuti on säästlikus oluline ehituse projekteerimisel. Seejuures ei tähenda säästlikus mitte ainult suhet keskkonnaga.  Keskkonnasõbralikku hoonet on odavam hallata ning see on ka investoritele atraktiivsem. Seega on säästlikkus oluline ka ärilisest vaatenurgast.

Environmental Product Declaration ehk EPD on kvantitatiivne, teaduslikel alustel põhinev ning võrreldav keskkonnamärgis, mida kasutatakse ka säästvate hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. Märgis annab võimaluse erinevate toodete sh ehitiste ökoloogilise jalajälje võrdlemiseks.

Võib öelda, et lõppeesmärk on omistada hoonetele hinnang. Tinglikult võib tuua paralleeli kodumasinatega, millele on omistatud energiaklassid. Et hinnanguteni jõuda on aga vaja informatsiooni. Usaldusväärseid, detailset ja korralikult auditeeritud andmeid, mis võimaldavad arhitektidel projekteerida ehitisi varajasest staadiumist vastavalt säästlikkuse kriteeriumitele, mis on esitatud LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ja teiste samasuguste ühingute poolt. Siinkohal tulevadki mängu toote keskkonnamärgised ehk EPD-d.

EPD on märgis mis kirjeldab üksikasjalikult toote mõju kogu tema elutsükli jooksul. See ei ole keskkonnahoidlikkuse sertifikaat, vaid kaart toote jalajäljest alates kasutatavast toorainest läbi tootmise protsessi, logistikast ja mõjust toote kasutamise ajal kuni ümbertöötlemiseni. Seega määratleb EPD teatud tüüpi toote jalajälje, nagu elektripliit või tüüpiline mehaaniline lukk, mis pakub  omakorda  väärtuslikku informatsiooni projekteerimise protsessis.

Üldise EPD-ga kinnitatud tooteid saab toota kõikjal. Üldine EPD annab ainult üldise indikatsiooni toote keskkonnamõju kohta. Need on kasulikud, piltlikult nagu mulje maastikust. Samas “toote-spetsiifiline” EPD on nagu geodeesia kaart.

Toote-spetsiifilised EPD-d annavad täpse keskkonnamõju hinnagu põhinedes unikaalsele materjalide spetsifikatsioonile. Nende koostamine on raske ja aeganõudev, mis hõlmab täielikku toote elutsükli uuringut. Toote-spetsiifilised EPD-d annavad arhitektidele tööriistad tegemaks teadlikke valikuid, ning võivad olla kaks korda väärtuslikumad kui samaväärsed üldised EPD-d.

Ilma selliste detailita on võimatu täpselt hinnata keskkonnamõju. Näitena võib tuua meie enda firma, ASSA ABLOY, maailma juhtiva lukustuslahenduste tootja. Hiljutine SMARTair™ juhtmevaba katte kohta koostatud EPD annab kogu info selle toote kohta alates lõpptootele lisatud süsiniku ja kartongist ning vahust tehtud pakendi mõjust kuni selle raua ja tsingi ümbertöötlemise kohta ja muudki veel. See on kõik dokumenteeritul kokku kümnel leheküljel.

Kogu grupis oleme tänaseks koostanud üle 250 tootepõhise EPD-d, mis hõlmavad mehaanilisi lukukorpuseid, südamikke, uksesulgureid,  põrandale kinnitatud uksesulgurit, multi-point lukke, uksi, ukselinke, hingesid ja mehhatroonilist ning palju muid läbipääsu kontrolli lahendusi. Seejuures ei koosta me EPD-sid ise, vaid partneriks on sõltumatu osapool ning tulemused on kinnitatud Saksamaal Institue Bauen und Umwelt (IBU) poolt.

Loomulikult vajab suurel hulgal usaldusväärsete EPD-de koostamine suuri investeeringuid ja  ulatuslikest standarditest kinnipidamist. ASSA ABLOY puhul on rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 14025 ja EN 15804 standardid, mida tunnustavad muuhulgas ka LEED ja BREEAM. Nende standarditele vastamine tagab, et keskkonnamõjusid saab einevate toodete ja tootjate lõikes võrrelda.

Spetsiifilise tootepõhise EPD abil saavad arhitektid ja ehitusettevõtted töötada klientidega, et ehitada ja hallata säästlikke hooneid. Kui hoone säästlikkuse reitingud on kunagi nii lihtsalt mõistetavad, nagu toiduainete etiketid, on EPD oluline retsepti koostisosa.

Lisainformatsiooni ASSA ABLOY jätkusuutlikkuse strateegia kohta saad kodulehelt www.assaabloy.com/en/com/sustainability.

 

ASSA ABLOY
ASSA ABLOY on maailma juhtiv lukustuslahenduste looja, mille eesmärk on lõpptarbija turvalisuse, ohutuse ja mugavuse tagamine. Alates selle loomisest 1994 aastal on ASSA ABLOY kasvanud kohalikust ettevõttest rahvusvaheliseks grupiks, kus töötab 46 000 töötajat, tegutsedes 70 riigis ja käibega 68miljardit SEK. Kiiresti kasvava elektromehaanilise turvalisuse turul on grupp juhtival kohal sellistes valdkondades nagu ligipääsu kontroll, identifitseerimise tehnoloogia, sissepääsu automaatika ja hotelli turvalisus.