Toote Keskkonna Deklaratsioonid & Keskkonnasäästlikud Ehitised

Alates 2008. aastast on ASSA ABLOY oma osalemisega EPI programmis juhtinud teed läbipaistvama ja säästlikkuma globaalse tööstusharu suunas.

Toote Keskkonna deklaratsioon on täielik toodete jalajälje kaardistamine, sõltumatult kinnitatud akrediteeritud kolmanda osapoole poolt, põhinedes detailsele toote elutsükli hindamisele (LCA).

See ei garanteeri, et toode on energiasäästlik või jätkusuutlik, kuid võimaldab kasutajal teha teadlikku valikut, valides ühe lahenduse teisele.

EPD Faktid

Alates 2008. aastast on ASSA ABLOY oma rohkema kui 250 toote keskkonna deglaratsiooniga juhtpositsioonil.
Toote keskkonna deklaratsioonid põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel ISO14025 ja EN15804.
Toote spetsiifilised EPD`d on kahekordselt väärtuslikumad kui tegevusala üldised EPD`d.

EPD sertifitseeritud toodete peamised eelised

Toetus keskkonnasäästliku ehitise sertifikaadi saamisel ühingute nagu BREEAM või LEED poolt
Aitab klientidel teha teadlikuid otsuseid teades täpselt mida meie tooted sisaldavad
Aitab vähendada ehitiste keskkonna mõju

Kõikides piirkondades on prognoositud, et aastaks 2018 saavad enam kui 60% ehitistest olema keskkonnasäästlikud.

Keskkonnasäästlikud ehitised on näidanud, et energia ja vee tarbimise vähendamisel säästad raha pikaajalise tegevuse ja madalate hoolduskuludega.