Jätkusuutlikkus kogu väärtusahela lõikes

Et tõhustada oma väärtusahelat, kahandab ASSA ABLOY tootmiskulusid, optimeerides tootekomponente ja vähendades jäätmeid toote kõigis elutsüklites.

Uuenduslikkus

Uusi tooteid hinnatakse nende elutsükli perspektiivi silmas pidades. Paljud viimasel ajal arendatud tooted säästavad energiat tänu paremale soojustusele ja mitmesugustele nutikalt juhitavatele ukseavamislahendustele.

Hanked

Suurema riskiga valdkondades hinnatakse kontserni tarnijaid jätkusuutlikkuse perspektiivist. Tarnijail, kes ei vasta kontserni nõuetele, mille hulka kuulub ka vähemalt ASSA ABLOY käitumiskoodeksi järgimine, palutakse kitsaskohad parandada. Kui nad seda ei tee, jäetakse nad kõrvale.

Tootmine

Kontserni toodete tootmine peab toimuma turvaliselt ja vähima võimaliku keskkonnamõjuga. Ohtlikke kemikaale sisaldavatest protsessidest loobutakse järk-järgult. Need asendatakse alternatiivsete, keskkonnasõbralike lahendustega.

ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

Kõik olulise keskkonnamõjuga tootmiskohad on serifitseeritud ISO 14001 standardiga.

Turukäitumine

ASSA ABLOY järgib kehtivaid seadusi ja ärieetikat kõikides riikides, kus ta tegutseb. Tahame, et nii toimiksid ka kõik meie partnerid.

Kliendid

ASSA ABLOY eesmärk on pakkuda kvaliteettooteid, mis rahuldavad klientide vajadusi ning mis kestavad kaua, mille tootmisel on kasutatud minimaalselt ressursse ja mille keskkonnamõju kogu elutsükli vältel on võimalikult väike.

Lisainformatsiooni ASSA ABLOY Grupi kohta leiate kodulehelt www.assaabloy.com.