Jätkusuutlikkuse innovatsioon

Uuenduslikkus on tulevase kasvu alus. ASSA ABLOY kui ülemaailmne juhttegija ukseavamislahenduste vallas tahab olla ka kõige uuendusmeelsem.

Uuenduslikkus on ASSA ABLOY tausta ja ajaloo lahutamatu osa. 2005. aastast alates oleme oma kasvatanud teadusuuringutesse tehtavaid investeeringuid 130%, tootedisainiga tegelevate inseneride arv on kasvanud 1400-ni. Viimase kolme aasta jooksul välja tulnud toodete müük moodustab kogumüügist peaaegu 30%, elektromehaaniliste toodete, sh automatiseeritud sissepääsulahenduste müük on võrreldes aastaga 2000 kasvanud 20%-lt 49%-le.

2005 | SEK 28 billion

2015 | SEK 68 billion

 

Mehaanilised tooted

 

Automatiseeritud sissepääsulahendused

 

Elektromehaanilised tooted

 

Turvauksed

Selle tulemusena kuulus ASSA ABLOY teist aastat järjest ajakirja Forbes Maailma 100 kõige uuendusmeelsema ettevõtte hulka, 2013. aastal oli meie koht 78. ja 2014. aastal 93.

Oma kahekümneaastase kogemusega on ASSA ABLOY jätkuvalt turvatööstuse arengu vedaja, kes tutvustab üha uusi jätkusuutlikke, turvalisi ja ohutuid lahendusi.

Jätkusuutlikud tooted ja protsessid on ressursside kasutamisel juba oma sisemise loogika tõttu tõhusamad. Muutes jätkusuutlikkuse oma tooteinnovatsiooni protsessi lahutamatuks osaks saab ASSA ABLOY kulusid kokku hoida ja luua väärtust nii kontserni enda kui ka klientide jaoks.

Uute toodete projekteerimisel peetakse rangelt silmas võimalikult suurt energiatõhusust. Meie eesmärk on välja arendada uusi tootekontsepte, mis lahendavad klientide probleeme ja loovad nende jaoks väärtust, toetudes jätkusuutlikele lahendustele ja protsessidele.

Sellised algatused nagu ASSA ABLOY innovatsiooni-inkubaator Future Lab võimaldavad kõigil osalistel omavahel suhelda, asjatundjatega turvatööstuse trende arutada ja tootearenduses toimuvat mõjutada.