Visioon ja strateegia

ASSA ABLOY on üleilmne ettevõte. Meie visioon on olla maailmas tõeline juhttegija ning kõige edukam ja uuendusmeelsem täielike ukseavamislahenduste pakkuja. Meie jätkusuutlikkuskava mängib selle visiooni elluviimisel suurt rolli.

Meie jätkusuutlikkuskava 2020 aastani sisaldab nii sotsiaalseid kui ka keskkonnaprioriteete, mis aitavad meil vähendada keskkonnamõju ja hallata võimalusi.

Keskkonnamõju vähendamise prioriteetide näiteid

  • Ressursside ja energiatarbimise optimeerimine

  • Süsinikuheitmete minimeerimine

  • Veetarbimise ja heitmete vähendamine

  • Järk-järguline loobumine ohtlikest kemikaalidest

  • Tervishoiu ja turvalisuse kasvav tähtsustamine

  • Jätkusuutlikkuse näitajate parandamine tarneahela lõikes

Võimaluste haldamise prioriteetide näiteid

  • Meie toodete jätkusuutlikkusnäitajate parandamine

  • Klientide vajadustele vastavate toodete loomine

  • Jätkusuutlikkuse kasutamine uuenduste mootorina

2015. aastal tegime suuri edusamme tervishoiu- ja turvavaldkonnas, suurendasime jätkusuutlike tarnijate auditiprogrammi kuuluvate tarnijate arvu ja jätkasime mürgistest kemikaalidest loobumist. 2010. aastal loodud kvaliteedi hoidmise ja keskkonnamõju haldamise toimingud on osutunud edukaks, kontserni aruandlusse on nüüd kaasatud kokku 338 üksust.

Lisainformatsiooni saamiseks ASSA ABLOY Grupi jätkusuutlikkuse visiooni ja strateegia kohta külastage lehte www.assaabloy.com.