Ärikeskkonna turvalisuse ja juurdepääsukontrolli tagamine

Tundliku äriinfo kaitsmine on äärmiselt oluline. Seepärast peab kontorihoonete ja ärikeskkonna turvatase olema väga kõrge.

Kontoris kasutatavad turvalahendused, sh turvauksed ja füüsiline ning loogiline juurdepääsukontroll peavad olema paindlikud, sest neil tuleb päeva jooksul hakkama saada inimeste vooga, kellel võivad olla erinevad juurdepääsuõigused, ja tagada ka turvaline väljapääs avariiolukorras.

Suurte rahvusvaheliste korporatsioonide puhul võib vajalik olla ka üleilmne, kõiki hooneid hõlmav keskselt hallatav kontrollsüsteem.

Kontoris töötajatele on loomulikult oluline ka mugavus ja lihtsus – juurdepääsukontrollisüsteem võimaldab seda.

 

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Peasissepääsud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis peavad olema valmis teenindama suuri läbipääsuvoogusid. Nad peavad olema varustatud elektrooniliste juurdepääsukontrolli süsteemidega, mis võimaldavad kaugjälgimist ja tagavad võimaluse külastajate ligipääsu teatud kellaaegadel kontrollida.
Kontoriruumid: turvauksed ja lisaelemendid koos võtmekaartidel põhinevate juurdepääsukontrolli lahendustega tagavad info ja valveta jäetud väärisesemete kaitstuse.
Koosolekuruumid: võtmekaartidel ja nende lugejatel põhinevad juurdepääsukontrolli lahendused ja elektromehaaniliste lukkudega turvauksed välistavad volitamata ligipääsu ruumile oluliste kohtumiste või konverentside ajal.
Varade seire: intelligentse võtmesüsteemiga mitmes suuruses kapid, mida saab lihtsalt integreerida suurematesse juurdepääsukontrolli süsteemidesse, tagavad täiendava kaitstuse reaalajas toimiva kontrolljälje, turvasiltide ja asutuse kõige olulisema inventari jälitamisvõimaluste abil.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.