Integreeritud lahendused haridusasutustele

Turvalises haridusasutuses peavad olema intelligentsed, diskreetsed ja tõhusad juurdepääsu haldamise lahendused.

Koolide ja ülikoolide jaoks on esmane turvaülesanne tagada õppuritele ja personalile õppimiseks ja elamiseks turvaline, mugav keskkond.

Keeruka taustsüsteemi tõttu vajatakse haridussektoris paindlikke ukseavamislahendusi, mis vastaksid õpilaste, üliõpilaste ja haridustöötajate erinevatele vajadustele.

Kuigi võtmesõna on avatus, peab ligipääs teatud aladele olema vahel jälgitav ja piiratud.

Nii õppehoonete peasissepääsude ja auditooriumide kui ka spordirajatiste ja ühiselamute kasutavad juurdepääsusüsteemid ja inventari jälgimise lahendused, evakueerimisteed ja lukud peavad töötama tervikuna, tagades vajaliku turvalisuse ja kaitse sissemurdmiste, varguste ja vandalismi eest.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Peasissepääsud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis peavad olema valmis teenindama suuri läbipääsuvoogusid. Nad peavad olema varustatud elektrooniliste juurdepääsukontrolli süsteemidega, mis võimaldavad kaugjälgimist ja tagavad võimaluse külastajate ligipääsu teatud kellaaegadel kontrollida.
Juhtkonna- ja personaliruumid: juurdepääsukontrolli lahendused, mis peavad kaitsma nii inimesi kui ka vara ja tagama mugava keskkonna.
IT/tehnilised ruumid, laborid: elektroonilised juurdepääsu- ja varahaldussüsteemid, mis koos täiendava seire ja jälitatavusega peavad takistama volitamata juurdepääsu ja hoidma ära hoida vargusi.
Auditooriumid ja klassiruumid: paindlikud ukselahendused ja avariiväljapääsud, mis muudavad ligipääsu mugavaks ja lihtsaks, integreeritud seiresüsteemid aga võimaldavad õpilaste liikumist kontrollida.
Ühiselamud: dünaamilised riistvara ja juurdepääsukontrolli lahendused, mis peavad kaitsma nii õppureid kui ka vara, vastupidavad uksekonstruktsioonid aga peavad vastama ühiselamukeskkonna vajadustele.
Varade seire: intelligentse võtmesüsteemiga mitmes suuruses kapid, mida saab lihtsalt integreerida suurematesse juurdepääsu kontrolli süsteemidesse, tagavad täiendava kaitstuse reaalajas toimiva kontrolljälje, turvasiltide ja asutuse kõige olulisema inventari jälitamisvõimaluste abil.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.