Kaupluste kõik-ühes ukseavamislahendused

Jaekauplustele pakutavad turvalahendused peaksid poekülastaja jaoks ostukogemuse nauditavamaks tegema.

Kaupluste ja kaubamajade tähelepanu keskmes on klient. Hea teenindus tähendab head kättesaadavust ja ligipääsu, samas aga on vaja ära hoida vargused ja sissetungimised.

Ukselahendused ja avariiväljapääsusüsteemid peavad olema piisavalt töökindlad, et vastu pidada suurtele kasutuskoormustele nii jalakäijate kui ka kaupade transportimise koha pealt, kuid võimaldama hoone tehniliste ja hooldusruumide seiret ja piirama neile juurdepääsu.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Peasissekäigud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis muudavad kauplusse sisenemise meeldivaks ja kutsuvaks, saavad hakkama suurte inimvoogudega ja tagavad kõigile klientidele lihtsa juurdepääsu.
Personalialad: mehaanilised lukud muudavad personaliruumid turvalisemaks ja hoiavad ära volitamata sissepääsu, juurdepääsukontrolli lahendused aga tagavad kõigile töötajaile, sh ajutistele, ligipääsu turvaliste, kaughallatavate identifitseerimislahenduste abil.
Laadimisestakaadid ja laoruumid: juurdepääsukontrolli ja turvalise isikutuvastuse lahendused tagavad volitatud isikutele ligipääsu kaupade jm ladustamiseks mõeldud mitteavalikesse aladesse ning võimaldavad säilitada kontrolljälje inventarile ligi pääsenud isikutest. Nad võimaldavad ka kaupade lattu vastuvõttu väljaspool tööaega: tarnija saab õiguse avada lukustatud väravat, mille kaudu kaup kohale toimetatakse, kuid muud uksed jäävad suletuks.