Mitmekülgsed turvasüsteemid riigiasutustele

Et riigiasutuste ülesanded võivad olla väga erinevad, vajatakse selles sektoris väga paindlikke luku- ja turvalahendusi.

Kontoritest, koolituskeskustest ja harjutusruumidest ülisalajaste rajatisteni – kõrgendatud turvanõuetega keskkonnad vajavad töökindlaid uksi ja süsteeme, milles kõik, alates mehaanilistest lukkudest ja uksekonstruktsioonidest kuni elektrooniliste lahendusteni (alarmid, juurdepääsukontrolli süsteemid) töötaks ühtse, integreeritud, lihtsasti hallatava ja ka tulevikukindla tervikuna.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Perimeetri ja territooriumi turvalisus: juurdepääsukontrolli süsteemid, mis võimaldavad ruumide kaugseiret turvakeskusest ja tagavad täieliku kontrolli juurdepääsu üle.
Peasissepääsud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis peavad olema valmis teenindama suuri läbipääsuvoogusid. Nad peavad olema varustatud elektrooniliste juurdepääsukontrolli süsteemidega, mis võimaldavad kaugjälgimist ja tagavad võimaluse külastajate ligipääsu teatud kellaaegadel kontrollida.
Juhtimise ja haldusega seotud alad: vastupidavad ja töökindlad eritooted, nt üldvõtmesüsteemid ja juurdepääsukontrolli lahendused, aga ka kõrgturvalised mehaanilised lukud ja tabalukud, mis peavad ära hoida volitamata ligipääsu võrkudele või andmetele.
Varade seire: intelligentse võtmesüsteemiga mitmes suuruses kapid, mida saab lihtsalt integreerida suurematesse juurdepääsukontrolli süsteemidesse, tagavad täiendava kaitstuse reaalajas toimiva kontrolljälje, turvasiltide ja asutuse kõige olulisema inventari jälitamisvõimaluste abil.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.