Maailmatasemel juurdepääsulahendused meditsiiniasutuste patsientidele, personalile ja külastajatele

Tervishoiuasutuses on teatud aegadel väga tähtis piirata pääsu teatud ruumidesse, et säilitada seal keskkonna turvalisus ja steriilsus.

Kvaliteetsete meditsiiniteenuste osutamiseks on oluline kontrollida juurdepääsu ja tagada turvalisus – siin on tarvis intelligentseid, diskreetseid, tõhusaid turva- ja hoonehalduslahendusi, mis peavad olema piisavalt paindlikud, et vastata nii patsientide, meditsiinilise personali kui ka külastajate vajadustele.

Küünarnukilülitid ja antimikroobsed uksekäepidemed aitavad operatsioonisaalides ja patsientide aladel mikroobide levikut ära hoida, juurdepääsukontrolli süsteemid ja evakueerimisteed aga tagavad kogu hoones ettenähtud tasemel turvalisuse.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Peasissepääsud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis peavad olema valmis teenindama suuri läbipääsuvoogusid. Nad peavad olema varustatud elektrooniliste juurdepääsukontrolli süsteemidega, mis võimaldavad kaugjälgimist ja tagavad võimaluse külastajate ligipääsu teatud kellaaegadel kontrollida.
Patsientide ruumid ja palatid: turvalised ja ruumikad alad ning palatid, mis peavad olema varustatud uste ja oluliste antimikroobse toimega käepidemetega, et piirata nakkusohtu, aga ka lukkude ja juurdepääsukontrolli süsteemidega mõningatelpatsiendialadel (nt dementsus- või psühhiaatriaosakonna palatid).
Apteegid: turvalised apteegid, millel peab olema kõrge kaitstusaste ja toimiv juurdepääsukontroll pluss kontrolljälje- ja seiresüsteemid, et vargusi ära hoida ja kui vaja, siis ka juurdlust korraldada.
Kirurgiaosakonnad: nendel ja operatsioonisaalidel peavad olema spetsiaalsed automatiseeritud uksed, mille küünarnukilülitid muudavad kokkupuute käepidemetega minimaalseks ja välistavad nakkusohu, ning kontrollsüsteemid, mis hoiavad ära volitamata ligipääsu.
Varade seire: intelligentse võtmesüsteemiga mitmes suuruses kapid, mida saab lihtsalt integreerida suurematesse juurdepääsukontrolli süsteemidesse, tagavad täiendava kaitstuse reaalajas toimiva kontrolljälje, turvasiltide ja asutuse kõige olulisema inventari jälitamisvõimaluste abil.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.