Tööstushoonete turva- ja juurdepääsukontrolli lahendused

Tööstuse ja olmeteenuste sektor seisab silmitsi mitmesuguste turva-proovikivide: äärmuslikud ilmastikuolud, tundlike uurimis- või tootmisalade kaitse, sissepääsude ja ligipääsuõiguse tasemerohkus.

Olenevalt konkreetses kohas toimuvatest tegevustest võivad turvanõuded varieeruda. Näiteks erinevad teadusuuringute alale esitatavad nõuded kütuste või energia ladustamise ala omadest, samuti mängib rolli konkreetse hoone suurus ja asukoht. Lukustussüsteemid, juurdepääsukontroll ja inimeste turvalisust tagavad lahendused peavad olema paindlikud, väga turvalised ja piisavalt töökindlad, et taluda ka kõige ekstreemsemaid ilmastikutingimusi.

Elektroonilised juurdepääsukontrollisüsteemid ja üldvõtmesüsteemid kindlustavad lihtsa sissepääsu õigetele inimestele õigel ajal, turvalisuse tagavad aga avariiväljapääsud, mehaanilised lukustussüsteemid ja turvalukustusseadmed.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Perimeetri ja territooriumi turvalisus: juurdepääsukontrolli süsteemid, mis võimaldavad ruumide kaugseiret turvakeskusest ja tagavad täieliku kontrolli juurdepääsu üle.
Tundlikud teadusuuringu-, tootmis- ja ladustamisalad: üliturvalised, kohandatud tule- ja plahvatuskindlad uksed, mis peavad tagama inimeste ja sisustuse turvalisuse ka tulekahju või plahvatuse korral. Üliturvaliste uste integreerimine juurdepääsukontrolli süsteemidega hoiab ära ühtlasi volitamata ligipääsu.
Vabaõhurajatised: elektromehaanilised lukustussüsteemid ja ekstreemsete ilmastikutingimuste jaoks loodud tabalukud tagavad kaitse ka vabas õhus paiknevatele rajatistele.
Masinate turvalukustus: turva-tabalukud, mis välistavad masinate ja sõidukite käivitamise hooldustööde ajal ja hoidavad sellega ära õnnetusi.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.