Ühistranspordisõlmedele turvalahendused

Ühistranspordisõlmi, nt rongi- ja metroo- ning lennujaamu läbivad suured rahvahulgad. Sellistele rajatistele iseloomulik kõrge riskiaste muudab nende haldamise keerukaks.

Igapäevatöö ja juurdepääsukontroll peavad nõuavad intelligentseid, diskreetseid ja tõhusaid turva- ja hoonehalduslahendusi.

Juurdepääsukontroll ja üldvõtmesüsteemid koos kõrgturvaliste võtmepesade ja mehaaniliste või elektromehaaniliste lukkudega tagavad hea turvataseme ja valikulise juurdepääsu, hoides mitteavalikud ja hooldusalad kõrvaliste isikute eest suletuna. Integreeritud, kõikjal hoones paiknevad avariiväljapääsud võimaldavad suurel hulgal inimestel avariiolukorras ohutult hoonest väljuda.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi

Peasissekäigud: tõhusad automatiseeritud juurdepääsukontrolli süsteemid, mis saavad hakkama suurte inimvoogudega ning tagavad automaatsete ja pöörduste abil turvalise sisenemise ja väljumise.
Kõrgendatud turvanõuetega alad: töökindlad turvalahendused, millega kontrollitakse juurdepääsu mitteavalikele aladele, kasutades usaldusväärseid ja intelligentseid ukse-, luku- ja juurdepääsukontrolli süsteeme.
Hooldusalad: üldvõtmesüsteemid ja nende haldus, aga ka elektromehaaniline juurdepääsukontroll pakuvad kohandatud ja paindlike võimalustega ligipääsulahendusi erinevatele töötajaterühmadele, tagades ühtlasi inventari turvalise hoiustamise.
Remondi- ja depooalad: et ühistranspordisõlmede remondi- ja depooalad vastaksid turva- ja toimivusnõuetele, kasutatakse spetsiaalseid kiireid, vertikaalseid, kokkuvolditavaid ja üles avanevaid sektsioonuksi.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.