Vabaaja- või avalike hoonete Integreeritud ukseavamislahendused

Avaliku asutuse turvalahendus peaks aitama külastajatel saadavat elamust nautida, tagades samas asutuse turvalise ja mugava töökorralduse.

Ühiskondlikud hooned peavad olema külastajatele avatud, ent kaitstud sissetungimise, varguse, vandalismi või tulekahju eest. Vajalik võib olla toodete integreerimine ajaloolise arhitektuuri või moodsate klaaskonstruktsioonidega.

Näiteks spordikeskused, kontserdisaalid ja muuseumid on sellised avalikud asutused, kus peavad olema paanika-väljumisseadmete, elektriliste vasturaudadega uste ja avarii-avamisnuppudega varustatud varuväljapääsud, mis tagavad külastajate turvalisuse ja pakuvad ka juurdepääsukontrolli lahendust, et kindlustada mitteavalike ruumide privaatsus.

Põhialad, kus ASSA ABLOY saab pakkuda integreeritud lahendusi:

Perimeetri ja territooriumi turvalisus: juurdepääsukontrolli süsteemid, mis võimaldavad ruumide kaugseiret turvakeskusest ja tagavad täieliku kontrolli juurdepääsu üle.
Peasissepääsud: automatiseeritud liug-, pöörd- või pendeluksed, mis peavad olema valmis teenindama suuri läbipääsuvoogusid. Nad peavad olema varustatud elektrooniliste juurdepääsukontrolli süsteemidega, mis võimaldavad kaugjälgimist ja hoonesse sisenenud isikute andmete salvestamist.
Üldkasutatavad alad: kasutada saab kohandatud füüsilise ja loogilise juurdepääsukontrolli lahendusi, mis aitavad piirata ligipääsu näiteks tualettruumidele, kohvikutele ja auditooriumidele teatud kellaaegadel.
Riietusruumid ja VIP-alad: kaughallatavad juurdepääsukontrolli lahendused ja turvasüsteemid, sh videovalve, mis peavad tagama ligipääsu õigetele inimestele õigetel aegadel ja välistama kõigi teiste sattumise vastavatele aladele.
Avariiväljapääsud: kiire väljapääsu lahendused, milles väljapääsuteede turvalisusele lisanduvad spetsiaalsed tulekaitseuksed ja paanikaväljapääsusüsteemid, mis peavad kaitsma eriolukorras nii inimesi kui ka vara ning kogu aeg takistama väljastpoolt sissetungimist.