Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

ASSA ABLOY tegutseb kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega kõigis oma osakondades üle maailma. EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt peame isikuandmete töötlemisel järgima õigluse, vastutuse ja läbipaistvuse põhimõtteid.

ASSA ABLOY läheneb andmekaitsele ja privaatsuse tagamisele struktuurselt ja süsteemselt. ASSA ABLOY andmekaitse vastavusprogramm on välja töötatud eesmärgiga kaitsta meie töötajate, klientide ja partnerite isikuandmete puutumatust kogu maailmas. Kõikjal ASSA ABLOY kontsernis on pühendunud töötajad, kes järgivad pidevalt globaalsete andmekaitsealaste õigusaktide, sealhulgas GDPR-i nõudeid ja nende järgimist.

Me hoiame isikuandmeid turvaliselt, kasutades seadmeid, mis vastavad tunnustatud turvanõuetele. Juhtudel, kus üksikisikute õigused on ohus, viime läbi mõju hindamise vastavalt oma standardmetoodikale.

Me mõistame, et andmekaitsealased seadused on pidevas muutumises. ASSA ABLOY on teinud märkimisväärseid investeeringuid teadlikkuse suurendamiseks ja koolituste läbiviimiseks vastavalt oma andmekaitse vastavusprogrammile. Jälgime pidevalt andmekaitse arengut, et tagada oma poliitikate, protsesside ja menetluste asjakohasus ja piisavus.

Oleme pühendunud hea andmehalduse tava järgimisele ning investeerinud andmete usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamisse pikemas perspektiivis.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohta lisateabe saamiseks vaadake Euroopa Liidu ametlikku GDPR avaldust.