ASSA ABLOY Incedo: ukselugejate moodul

Ühendage ukselugejate moodulid oma Incedo Business süsteemiga ja konfigureerige need kiiresti ja veavabalt

Ukselugejate moodulid on sillaks teie ASSA ABLOY Incedo pääsukontrolli süsteemi ja juhtmega lugejatega uste vahel. Üks ukselugejate moodul võib teie süsteemiga ühendada kuni kaks ukselugejat. 

ASSA ABLOY lugejate valikus on mitu varianti stiilides „Mullion“, „Standard“ ning „PIN & Prox“. Iga mudel on saadaval ka valikulise Bluetooth Low Energy funktsiooniga.  

Incedo ukselugejate moodulite värvimärgistused vastavad ASSA ABLOY lugejate väljunditele, säästes teie paigaldaja väärtuslikku aega.  

Ukselugejate moodul annab toite nii 5 V kui ka 12 V ukselugejatele. Individuaalsed lukustusväljundid toetavad tõrkeohutuid ja tõrketurvalisi lukke. LED-olekunäidikud annavad paigaldajatele ja hooldustöötajatele kohest visuaalset tagasisidet.