Kuidas see töötab?

1. Kasutaja sisestab kapile juurdepääsuks oma unikaalse PIN-koodi.

2. Rohelised LED-tuled märgivad võtmeid, millele kasutajal on juurdepääs. Kasutaja ei saa eemaldada võtmeid, mis on märgitud punase LED-tulega ja jäävad lukustatuna oma kohale.

3. Võtme tagastamiseks sisestab kasutaja kapile juurdepääsemiseks uuesti oma PIN-koodi.

4. Oranž tuli märgib kohta, kuhu tagastatav võti tuleb panna.

5. Lihtsaid aruandeid saab vaadata ekraanil või eksportida andmed Exceliga ühilduvas vormingus USB-pulgale.

6. Eksporditud andmeid saab arvutis vaadata ja töödelda, kasutades Excelit või sarnast tabelarvutusprogrammi.